Quyền riêng tư và GDPR

(Regulatory Compliance)
Kể từ tháng 5 năm 2018, EU bắt đầu thực hiện triệt để GDPR (quy định bảo vệ thông tin cá nhân). Như vậy, quy định bảo vệ thông tin cá nhân và việc tuân thủ đang được tăng cường trên toàn thế giới. Theo xu hướng này, các công ty phải nhanh chóng nhận biết tất cả thông tin cá nhân nằm rải rác ở mọi nơi và phải xây dựng hệ thống quản trị dữ liệu để tuân thủ các quy định GDPR và tìm hiểu kịp thời các rủi ro cần giải quyết.

Why DataStreams?

 •  Sử dụng siêu dữ liệu để dễ dàng hiểu rõ vị trí và thuộc tính của thông tin cá nhân
  DataStreams cung cấp chức năng tìm kiếm dữ liệu dựa trên siêu dữ liệu để hỗ trợ xác định vị trí, trạng thái hiện tại và thuộc tính của thông tin cá nhân. Ngoài ra, nhờ tính năng quản lý tích hợp và giám sát liên tục của DataStreams, người sử dụng vừa có thể tuân thủ các quy định pháp luật vừa có thể lập kế hoạch kinh doanh kỹ lưỡng.
 •  Đảm bảo chất lượng dữ liệu
  DataStreams giúp đảm bảo tính thống nhất và tính chính xác của dữ liệu của người sử dụng và cải thiện, duy trì chất lượng của dữ liệu thông qua các quy tắc và quy trình quản lý.
 •  Tính minh bạch của dữ liệu
  Công ty chúng tôi tăng cường tính minh bạch và độ hiểu biết về thông tin bằng cách hỗ trợ theo dõi dữ liệu đó trong toàn bộ quá trình từ khi hình thành đến khi hủy dữ liệu dựa theo chu kỳ vòng đời của dữ liệu.

Sản phẩm liên quan

 • IRUDA™
  Nền tảng tích hợp kết hợp việc tích hợp dữ liệu, chất lượng, phân loại, kiểm chứng, cải thiện, luồng, chia sẻ và sử dụng dựa trên siêu dữ liệu.
  Detail View