TeraStream for MS Dynamics 365™

Áp dụng động cơ Terastream để tự động hóa việc di chuyển dữ liệu (trích xuất/tải lại dữ liệu tích hợp từ nhiều nguồn đa dạng) vốn được thực hiện thủ công. Thông qua việc liên kết với Microsoft Dynamics 365 và Terastream, người sử dụng có thể xử lý và tích hợp tất cả dữ liệu kinh doanh như ERP và CRM để hỗ trợ tự động hóa nghiệp vụ và các dịch vụ phân tích đa dạng.

Why DataStreams?

 •  Tiện ích
  - Có thể dễ dàng tích hợp dữ liệu mà không cần mã hóa.
  - Cung cấp UI trực quan và dễ sử dụng
 •  Hiệu suất
  - Năng suất cao thông qua các chức năng chuyển đổi / làm sạch dữ liệu khác nhau.
  - Hỗ trợ kết nối MS Dynamics 365 với nhiều cơ sở dữ liệu và hệ thống.
 •  Tự động hóa
  - Tính năng lập lịch biểu cho phép các tác vụ tích hợp dữ liệu liên tục chạy tự động vào những thời điểm được chỉ định.
  - Vừa có thể tải dữ liệu tự động vừa duy trì tính toàn vẹn dữ liệu.