Dịch vụ đám mây

Việc tích hợp dữ liệu Cloud đã tạo ra sự khác biệt lớn cho phương thức tích hợp hiện có. DataStreams cung cấp dịch vụ Cloud có tính linh hoạt và mở rộng vượt trội để hỗ trợ tổng hợp tất cả dữ liệu có trên Cloud và hệ thống on-premises trở thành một.

Ưu điểm

 • Cải thiện hiệu quả vận hành
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng
 • Giảm chi phí hoạt động và nâng cao lợi nhuận
 • Dễ dàng tiếp cận

A Step to the Cloud

 • TeraStream for AWS™
  Xin mời bạn trải nghiệm TeraStream trên AWS Marketplace
  Detail View
 • TeraStream for MS Dynamics 365™
  TeraStream cho phép tự động hóa việc tải thông tin CRM.
  Detail View