TeraStream for AWS™

Thông qua TeraStream for AWS, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng tổng hợp và tiếp cận dữ liệu trên Cloud bằng chi phí phần mềm thấp nhất. TeraStream được thiết kế để cho phép các nhà phân tích kinh doanh, chuyên gia tích hợp và nhà phát triển ứng dụng có thể nhanh chóng tích hợp dữ liệu mà họ cần. TeraStream được xây dựng dành riêng cho Cloud nên giờ đây bạn có thể sử dụng dịch vụ trong vài phút sau vài lần nhấp chuột.

Why Cloud?

  •  Tính khả dụng tuyệt vời
    Có thể được tích hợp và quản lý dữ liệu mà không cần phải có cơ sở hạ tầng riêng biệt. Tạo môi trường tích hợp dữ liệu mọi lúc, mọi nơi để có thể nhanh chóng và dễ dàng trích xuất, làm sạch và tải dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu.
  •  Tiết kiệm chi phí
    Nhận giấy phép TeraStream theo đơn vị thời gian để có thể tích hợp/chuyển đổi/di chuyển dữ liệu. Chỉ phải thanh toán chi phí theo mức độ sử dụng tài nguyên và dịch vụ điện toán của công ty chúng tôi trên Cloud vào bất kỳ lúc nào.
  •  Tích hợp dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng
    Dễ dàng và nhanh chóng lưu trữ tất cả dữ liệu của người sử dụng trên Clous nên có thể tiến hành công việc tích hợp dữ liệu một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn.