Thành phố thông minh

Mục đích chính của dự án thành phố thông minh là xây dựng hệ thống thành phố an toàn và thuận tiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Để đạt được mục đích này, DataStreams thiết kế một nền tảng dữ liệu cho thành phố thông minh trong tương lai mà có thể dễ dàng phân tích dữ liệu được tạo nên trong thành phố bằng cách thu thập và lưu trữ dữ liệu từ nhiều loại cảm biến IoT đa dạng. Thông qua đó, thành phố không chỉ có thể cung cấp dịch vụ bền vững và tăng trưởng kinh tế mà còn có thể cung cấp cho người dân các dịch vụ công cộng chất lượng cao.

Why DataStreams?

 •  Xây dựng nền tảng môi trường cần thiết cho việc phân tích đáng tin cậy
  DataStreams cung cấp giải pháp lưu trữ dữ liệu (Data Lake) dựa trên nền tảng dữ liệu lớn ổn định. Ngoài ra, DataStreams cũng giúp thực hiện các phân tích đa dạng và đáng tin cậy.
 •  Thu thập các loại dữ liệu đa dạng
  Các loại dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc khác nhau được tạo nên trong thành phố phải được lưu trữ tại kho lưu trữ tổng hợp thông qua bộ thu thập dữ liệu. Nền tảng được cung cấp bởi Datastreams giúp dễ dàng lưu trữ dữ liệu và thực hiện các phân tích đa dạng.
 •  Tính ổn định của nguồn mở
  Nền tảng của thành phố thông minh có thể kết nối với nhiều nguồn mở khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì cho khách hàng để giảm thiểu các vấn đề của nguồn mở.
 •  Cung cấp chương trình đào tạo có hệ thống
  Datastreams cung cấp các chương trình đào tạo để nâng cao hiểu biết chung của khách hàng và có thể tiến hành phân tích chính xác về hệ thống Thành phố thông minh. Chương trình đào tạo từ xa như điện thoại và hội nghị từ xa đang được ưu tiên thực hiện.

Sản phẩm liên quan

 • TeraONE™
  Nền tảng dữ liệu lớn tích hợp
   
  Detail View
 • TeraStream BASS™
  Giải pháp thu thập dữ liệu IoT theo thời gian thực và chuyển đổi chúng thành tài sản kinh doanh có giá trị
  Detail View
 • TeraStream for Hadoop™
  Sản phẩm chuyên xử lý dữ liệu lớn kết hợp với TreaStream™
  Detail View

Câu chuyện thành công

Xây dựng hệ thống thí điểm thành phố Đà Nẵng
: Mục đích của việc xây dựng hệ thống thí điểm này là thiết lập hệ thống lưu lượng giao thông thông suốt bằng cách cải thiện hệ thống điều khiển đèn giao thông. Để đạt được mục đích này, công ty chúng tôi đã hỗ trợ phân tích dữ liệu được tạo nên từ cảm biến xe cộ, camera video, camera giám sát và GPS của xe để có thể cải thiện hệ thống tín hiệu.
more