Data Marketplace

Ngày nay, dữ liệu quan trọng hơn bao giờ hết. Hiện tại, hầu hết các công ty lớn coi dữ liệu là một hàng hóa có thể tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch. Thị trường dữ liệu đang nổi lên để kích hoạt các giao dịch dữ liệu này. Việc giao dịch dữ liệu được thực hiện trên toàn ngành công nghiệp đã khiến thị trường mở đang hoạt động sôi nổi và thị trường đòi hỏi một nền tảng để có thể hỗ trợ các giao dịch dữ liệu tự do và ngăn chặn hành động tiêu cực dựa trên khái niệm “kinh tế dữ liệu” và công nghệ “Block Chain”.

Why DataStreams?

 •  Cung cấp dữ liệu đa dạng và có giá trị
  Thị trường dữ liệu thường bán nhiều dữ liệu cần thiết cho các thị trường khác nhau. Dựa trên nền tảng dữ liệu lớn tích hợp TeraONE, nhiều dữ liệu khác nhau (có cấu trúc, không cấu trúc) có thể được thu thập và kết hợp theo nhiều cách khác nhau và bán dữ liệu theo định dạng cụ thể cho khách hàng cá nhân.
 •  Model giao dịch dữ liệu phù hợp với quản trị dữ liệu
  DataStreams cung cấp giải pháp dữ liệu lớn end-to-end mà có thể xử lý và quản lý tất cả các loại dữ liệu dựa trên khung quản trị dữ liệu. Việc đăng ký sản phẩm dữ liệu, phân tích dữ liệu, đánh giá giá trị và dịch vụ giao dịch được cung cấp an toàn theo kế hoạch quản lý dữ liệu.
 •  Tính minh bạch của việc trao đổi dữ liệu có sử dụng Block Chain
  Block Chain cho phép có thể thực hiện giao dịch dữ liệu đáng tin cậy giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng. Giao dịch dữ liệu sử dụng công nghệ Block Chain được kiểm chứng bằng phương thức được mã hóa thông qua model đánh giá giá trị dữ liệu và toàn bộ lịch sử giao dịch mà có thể được xem bởi bất kỳ ai trong sổ cái giao dịch công khai hoặc riêng tư trong mỗi hệ sinh thái.
 •  Tìm kiếm và khai quật dữ liệu
  Bất kể cấu trúc dữ liệu và vị trí, người dùng có thể tìm kiếm và khám phá dữ liệu mà họ cần bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm dữ liệu dựa trên siêu dữ liệu.