TeraStream for Hadoop™

TeraStream for Hadoop™ là giải pháp tích hợp dữ liệu số lượng lớn được kết hợp với Hadoop.
TeraStream dành cho Hadoop™ là giải pháp chuyên môn dùng để xử lý dữ liệu lớn bằng cách kết hợp TeraStream™ và hệ sinh thái Hadoop nhằm cung cấp hệ thống file và nền tảng được phân tán.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Phân tích dữ liệu lớn kết hợp với công cụ phân tích
  Terastream for Hadoop™ liên kết với nhiều công cụ phân tích nguồn mở để phân tích dữ liệu lớn.
 • Dễ dàng sử dụng hệ thống Hadoop khó thông qua TeraStream™
  Kết hợp các ưu điểm của TeraStream™ và Hadoop để giúp người sử dụng có thể xử lý dữ liệu lớn một cách dễ dàng và thoải mái.
 • Giám sát tích hợp cho nhiều nút
  người sử dụng có thể thay đổi từ giám sát phân tán sang giám sát tích hợp của nhiều nút.
 • Giảm nhân viên phát triển
  Người sử dụng có thể giảm nhân lực phát triển bằng giao diện của TeraStream™ và Hadoop.