TeraTDS™

TeraTDS™ là giải pháp để bảo đảm việc bảo vệ dữ liệu thử nghiệm nhạy cảm bằng cách di chuyển an toàn các dữ liệu được mã hóa từ hệ điều hành sang hệ thống phát triển/thử nghiệm ở định dạng mà người sử dụng có thể đọc được.
TeraTDS™ là giải pháp quản lý , chuyển đổi và quản lý dữ liệu thử nghiệm khi xây dựng nghiên cứu hoặc môi trường thử nghiệm, mà biến đổi thông tin chính của dữ liệu vận hành từ giá trị gốc sang giá trị khác mà có thể đọc trong khi vẫn duy trì tất cả đặc điểm của dữ liệu và mối quan hệ giữa các bảng.TeraTDS ™ có thể được cấu hình bằng TeraStream™ - giải pháp ETL tốc độ cao và hỗ trợ hầu hết các DBMS thương mại (ORACLE, DB2, SYBASE ASIQ, ASE, Informix, MS-SQL, Altibase, Tibero và Teradata).

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Hỗ trợ OS và DBMS đa dạng
  TeraTDS™ hỗ trợ nhiều OS bao gồm Windows, Unix và hỗ trợ hầu hết các DBMS thương mại và nguồn mở.
 • Bảo vệ thông tin nhạy cảm
  TeraTDS™ mã hóa dữ liệu tại thời điểm được trích xuất để bảo vệ dữ liệu không bị khôi phục hoặc được lý giải ở các bước sau.
 • Tốc độ xử lý nhanh
  TeraTDS™ sử dụng mô-đun trích xuất dữ liệu hiệu suất cao FACT™ của chúng tôi và động cơ phân loại khối lượng lớn CoSort™ để trích xuất và chuyển đổi dữ liệu nhanh hơn 5 ~ 10 lần so với SQL thông thường.
 • Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu
  TeraTDS™ so sánh và khớp thông tin Schema giữa các bảng trong hệ điều hành và các bảng kiểm nghiệm để có thể duy trì tính tương thích dữ liệu và tính toàn vẹn tham chiếu (RI) giữa các bảng trong quá trình xử lý mã hóa.