TeraStream™

TeraStream™ là giải pháp tích hợp dữ liệu doanh nghiệp hiệu suất cao mà có thể trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu có các định dạng khác nhau.
Qua đó, người sử dụng có thể xử lý khối dữ liệu lớn theo cách thân thiện với người sử dụng trong môi trường GUI Drag and Drop.
TeraStream™ là giải pháp tích hợp dữ liệu doanh nghiệp hiệu suất cao dựa trên GUI mà có thể trích xuất (chuẩn bị), biến đổi (chuyển đổi) và tải (phân phối) một lượng lớn dữ liệu.
TeraStream™ tiết kiệm tiền và tài nguyên vì có kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu đa dạng và có thể xử lý nhiều dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn bằng động cơ trích xuất (FACT™) và động cơ phân loại (CoSort™) được tích hợp bên trong.
Ngoài ra, TeraStream™ hỗ trợ các chức năng biến đổi đa dạng như chuyển đổi định dạng, sắp xếp, chia tách, hợp nhất… và cung cấp chức năng thực hiện đặt hẹn, quản lý phiên bản, giám sát và quản lý siêu dữ liệu tích hợp nên có thể đảm bảo tính sử dụng và thuận tiện.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Hiệu suất cao
  TeraStream hỗ trợ tích hợp và xử lý dữ liệu với tốc độ cao bằng cách phân chia và xử lý song song bộ dữ liệu lớn.
 • Giám sát
  TeraStream™ cung cấp chức năng giám sát theo thời gian thực về quá trình và tệp xử lý ETL và hỗ trợ tra cứu lịch sử công việc thông qua UI hoặc web giải pháp.
 • Dễ sử dụng
  TeraStream™ nêu rõ nguồn/mục tiêu và quy tắc trích xuất nên không yêu cầu mã hóa.
 • UI thân thiện với người sử dụng
  TeraStream™ hình ảnh hóa luồng logic hệ thống dựa trên giao diện người sử dụng đồ họa (GUI) và cho phép người sử dụng có thể xem luồng dữ liệu đang được xử lý thông qua phương thức drag-and-drop.
 • Phát triển dựa trên nhóm
  TeraStream™ hỗ trợ hoạt động đồng thời của nhiều người sử dụng và cung cấp chức năng quản lý phiên bản và quản lý quyền hạn của người sử dụng có liên quan.
 • Thực hiện theo hẹn giờ
  Với chức năng hẹn giờ của TeraStream™, người sử dụng có thể lựa chọn thực hiện dự án ETL ngay lập tức hoặc vào một thời điểm nhất định hoặc theo định kỳ. Ngoài ra, người sử dụng cũng có thể sửa đổi, xóa, chạy hoặc chấm dứt dự án đã được hẹn giờ.

Câu chuyện thành công

 • Ngân hàng Kookmin,
  cài đặt EDW và DM tích hợp
  Đã thực hiện thành công việc tích hợp hàng loạt dữ liệu 4TB ở các DBMS đa dạng trong 2 tiếng 30 phút bằng cách sử dụng TeraStream™
 • Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.,
  xây dựng hệ thống mới và chuyển dữ liệu thành công.
  Giảm tối đa thời gian chuyển dữ liệu và giảm tối thiểu lỗi bằng một quy trình đã được chứng minh từ các kinh nghiệm đa dạng và cải thiện chất lượng dữ liệu bằng các bí quyết được tích lũy.