QualityStream™

QualityStream™ là phần mềm quản lý chất lượng dữ liệu dựa trên web giúp sửa đổi dữ liệu và tạo quy tắc dữ liệu theo định nghĩa của người sử dụng để profile dữ liệu.
QualityStream™ cung cấp giao diện thân thiện với người sử dụng dựa trên web nên cả người sử dụng công nghệ thông tin lẫn người sử dụng thông thường đều có thể kiểm chứng quy tắc kinh doanh và cải thiện chất lượng dữ liệu để đảm bảo đưa ra quyết định nhanh hơn và tốt hơn.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Data Profiling
  QualityStream™ kiểm chứng dữ liệu bằng cách so sánh dữ liệu đó với giá trị đo thống kê tiêu chuẩn để những người sử dụng có thể phát hiện những dữ liệu không trùng khớp và hiểu rõ về thuộc tính.
 • Đảm bảo chất lượng dữ liệu
  QualityStream™ xác nhận tính thống nhất và tính chính xác của dữ liệu để có thể cải thiện và duy trì chất lượng dữ liệu thông qua quy tắc và quy trình quản trị.
 • Làm sạch dữ liệu
  QualityStream™ giúp tiêu chuẩn hóa dữ liệu trùng lặp hoặc dữ liệu không tiêu chuẩn hoặc loại hình dữ liệu không thể xác định để trích xuất sự hiểu biết (insight) được cải thiện từ bộ dữ liệu.
 • Giám sát chất lượng
  QualityStream™ cung cấp chức năng giám sát chất lượng của dữ liệu một cách liên tục để đưa ra cảnh báo tới người sử dụng khi dữ liệu đó vi phạm quy tắc kinh doanh được định nghĩa từ trước.