MetaStream™

MetaStream™ là giải pháp tiêu chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp dựa trên siêu dữ liệu.
Quản lý siêu dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) là điều cơ bản nhất của việc xây dựng quản trị dữ liệu doanh nghiệp. Bằng việc sử dụng MetaStream™, tất cả nhân viên trong doanh nghiệp có thể chia sẻ cách hiểu chung về định nghĩa và nội dung của dữ liệu, hiểu dữ liệu được lưu như thế nào ở đâu và dữ liệu sẽ được sử dụng như thế nào. Bằng kho lưu trữ siêu dữ liệu, người sử dụng có thể thu thập và lưu trữ siêu dữ liệu từ nhiều nguồn đa dạng, kiểm tra thông tin model trên modeling tool và giám sát thường xuyên trạng thái quản lý siêu dữ liệu.
Ngoài ra, DDL được tự động tạo nên và chuyển đến kho lưu trữ phát triển, thử nghiệm và vận hành nhằm giảm nguy cơ lạm dụng dữ liệu do hiểu sai.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Trích xuất và chia sẻ siêu dữ liệu
  MetaStream™ xác định và trích xuất nhiều nguồn siêu dữ liệu bên trong và bên ngoài (bao gồm nhiều loại cơ sở dữ liệu đa dạng, mô hình, ETL, OLAP và XML) để cung cấp quản lý thông tin tích hợp và chia sẻ thông tin đã được hệ thống hóa thông qua giao diện được tiêu chuẩn hóa.
 • Tuân thủ tiêu chuẩn
  MetaStream™ tăng cường việc tuân thủ các tiêu chuẩn của dữ liệu model (từ, thuật ngữ, domain, code) và và tiêu chuẩn thông qua quản lý tích hợp và đảm bảo dễ dàng tuân thủ quy định pháp lý và tăng cường khả năng nắm rõ hiểu biết kinh doanh bằng cách giám sát liên tục.
 • Tiêu chuẩn hóa dữ liệu
  MetaStream™ giúp tạo nên từ điển dữ liệu nêu rõ định nghĩa, giải thích và cách sử dụng của từ, thuật ngữ, domain, code. Ngoài ra, MetaStream™ cũng hỗ trợ kết nối tài sản dữ liệu kỹ thuật và thuật ngữ kinh doanh sao cho khái niệm kinh doanh và thuật ngữ kỹ thuật được đồng nhất.
 • Quản lý mô hình
  MetaStream™ cung cấp các chức năng đa dạng như trích xuất thông tin model, tra cứu và quản lý quan hệ model, phân tích nội dung thay đổi, quản lý index và tạo nên DDL có liên kết với các modeling tool đa dạng.
 • Tìm kiếm và khám phá
  MetaStream™ sử dụng chức năng tìm kiếm đơn giản như Google để hỗ trợ tìm kiếm từ khóa và browsing của siêu dữ liệu. Thông qua kết quả tìm kiếm, người sử dụng có thể kiểm tra dễ dàng loại hình, định dạng, quyền sở hữu, mục đích của dữ liệu và mối quan hệ với dữ liệu khác.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu
  MetaStream™ có thể trích xuất thông tin danh mục từ các cơ sở dữ liệu quan hệ đa dạng. Ngoài ra, MetaStream™ cung cấp thông tin về đối tượng DB (bảng, cột, index, quy trình) và quản lý lịch sử thay đổi. Cấu trúc bảng có thể được cải thiện bằng cách so sánh cơ sở dữ liệu với các model vật lý.

Câu chuyện thành công

 • Cục Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc
  Quản lý chất lượng dữ liệu xét duyệt bằng sáng chế
  Dữ liệu xét duyệt bằng sáng chế không nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu rất thấp. Trong quá trình tạo dữ liệu, dữ liệu được tăng lên rất nhiều do không có chức năng kiểm chứng chất lượng và không xác định được lỗi. Ngoài ra, cho dù lỗi được phát hiện thì lỗi chỉ được sửa tạm thời mà không có bất kỳ thao tác cải thiện nào. DataStreams phát hiện lỗi một cách kịp thời trong công việc của mỗi người sử dụng và đã nâng cao độ chính xác của chất lượng dữ liệu lên đến 99,3% trong vòng một năm bằng cách kiểm soát chất lượng thường xuyên.
 • Ngân hàng Daegu
  Quản lý tích hợp siêu dữ liệu, chất lượng dữ liệu,
  phân tích tác động và luồng dữ liệu
  Do bắt đầu kế hoạch thực hiện thế hệ tiếp theo muộn hơn các ngân hàng khác nên ngân hàng Daegu đã thử triển khai hệ thống thế hệ tiếp theo tiêu chuẩn với quan điểm toàn doanh nghiệp, điều mà các ngân hàng khác chưa thể thực hiện.
  DataStreams đã ra định nghĩa về chính sách tiêu chuẩn, quy trình và vai trò quản lý tiêu chuẩn, tổ chức bằng cách tư vấn hệ thống quản lý dữ liệu và quyết định việc thu thập dữ liệu và chính sách chất lượng dựa trên chỉ số chất lượng dữ liệu (DQI) và yếu tố chất lượng cốt lõi (CTQ) để xác minh lỗi dữ liệu.