MasterStream™

MasterStream™ là giải pháp tạo và quản lý dữ liệu gốc (master data) một cách nhất quán trong toàn doanh nghiệp để những người sử dụng của doanh nghiệp có thể xem tất cả thông tin cốt lõi xuyên suốt bên trong và bên ngoài với một quan điểm duy nhất.
MasterStream ™ là giải pháp cần thiết trong việc tích hợp dữ liệu gốc (thông tin kinh doanh cốt lõi giúp hỗ trợ các giao dịch và phân tích kinh doanh của doanh nghiệp) và việc sửa lỗi, củng cố thông tin.
Điều này cho phép xem thông tin kinh doanh cốt lõi theo toàn phương hướng 360 độ nên người sử dụng có thể sử dụng đầy đủ dữ liệu có liên quan đến tổ chức để trích xuất kết quả kinh doanh tốt hơn.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Quan điểm duy nhất về dữ liệu
  MasterStream™ giúp người sử dụng xem dữ liệu với một quan điểm duy nhất và đáng tin cậy nên có thể nâng cao chất lượng và tính nhất quán của thông tin trong toàn tổ chức.
 • Tập trung hóa
  MasterStream™ thu gom dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau vào một kho lưu trữ dữ liệu duy nhất để thực hiện công việc tích hợp, sửa lỗi và xác thực địa chỉ.
 • Tổng hợp
  MasterStream™ sử dụng thuật toán kết hợp và hợp nhất mà có thể loại bỏ chính xác các ghi chép trùng lặp để tổng hợp dữ liệu gốc vào một nơi.
 • Bảo mật dữ liệu
  Kho lưu trữ tích hợp MasterStream™ cho phép người sử dụng vừa giám sát toàn thể các loại nguồn dữ liệu vừa bảo vệ dữ liệu quan trọng nên có thể giảm nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân.