Q-Track™

Q-Track ™ là giải pháp có thể theo dõi nguồn gốc của dữ liệu là gì, ai đã thay đổi dữ liệu đó vào lúc nào và vì lý do gì.
Q-Track™ cung cấp về mặt thị giác thông tin luồng (bao gồm nguồn và đường di chuyển dữ liệu) nên có thể theo dõi và quản lý vòng đời từ của dữ liệu khi được tạo ra đến khi bị hủy.
Ngoài ra, khi phát hiện lỗi của dữ liệu, Q-Track™ theo dõi nguồn gốc của lỗi dữ liệu một cách đơn giản và loại bỏ bug được phát sinh trong quá trình thay đổi để giảm quy trình đưa ra quyết định và tăng cường dự phòng hiện tượng mất dữ liệu.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Tính minh bạch của dữ liệu
  Q-Track™ theo dõi toàn bộ vòng đời của dữ liệu từ khi được tạo nên đến khi bị hủy bỏ cùng toàn bộ quá trình liên quan để nâng cao tính minh bạch và độ hiểu biết về thông tin.
 • Phân tích tác động
  Q-Track ™ hình ảnh hóa luồng dữ liệu ở cấp độ bảng/cột để giúp người sử dụng biết rõ về việc các lỗi có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống bên dưới và nội dung phân tích nào.
 • Tuân thủ quy tắc
  Q-Track™ ghi lại toàn bộ luồng dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu. Thông qua đó, người sử dụng có thể xem chính xác luồng dữ liệu và đảm bảo rằng nội dung kinh doanh không vượt ra ngoài phạm vi quy định và tiêu chuẩn.
 • Chỉnh sửa lỗi
  Có thể sử dụng Q-Track™ để tìm hiểu việc dữ liệu được tiếp cận, chuyển đổi và chia sẻ trên toàn công ty như thế nào nên có thể xem nội dung báo cáo nào đã bị ảnh hưởng bởi nguồn lỗi.