TeraStream BASS™

TeraStream BASS™ là giải pháp một cửa để thu thập dữ liệu IoT theo thời gian thực và chuyển đổi dữ liệu đó thành tài sản kinh doanh có giá trị.
TeraStream BASS™ kết nối với dụng cụ, máy móc hoặc thiết bị để thu thập và chuyển đổi dữ liệu IoT theo thời gian thực rồi gửi các dữ liệu này đến Hadoop hoặc RDBMS mục tiêu cần thiết để phân tích và chuyển đổi dữ liệu IoT không cấu trúc thành dữ liệu có cấu trúc. Bất kể người sử dụng xây dựng ứng dụng IoT nào, nếu họ muốn thực hiện dịch vụ đúng cách thì phải nhận được dữ liệu chính xác một cách kịp thời. Thông qua TeraStream BASS™, người sử dụng có thể kết nối với tất cả nhà máy/khuôn viên/cửa hàng bán lẻ mục tiêu để triển khai hình thức nhà máy/khuôn viên/cửa hàng bán lẻ thông minh - hình thức giúp quản lý dễ dàng và giảm tối đa thời gian không hoạt động.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Kết nối mọi nơi, mọi lúc
  Để có được giá trị tối đa từ dữ liệu, TeraStream BASS™ kết nối với mọi loại công cụ, máy móc hoặc thiết bị để có thể trích xuất, lưu trữ, di chuyển và phân tích dữ liệu IoT mọi lúc, mọi nơi.
 • Tối ưu hóa quy trình kinh doanh
  TeraStream BASS™ cung cấp chức năng giám sát theo thời gian thực và cảnh báo người sử dụng có thể định cấu hình để tự động hóa và tối ưu hóa quy trình kinh doanh để giám sát thiết bị nhằm cải thiện kết quả kinh doanh.
 • Quản lý dữ liệu IoT
  TeraStream BASS™ có thể phân tích thống kê dữ liệu IoT để trích xuất thông tin và hiểu biết, đồng thời tối ưu hóa quy trình vận hành và cải thiện kết quả kinh doanh. Ngoài ra, TeraStream BASS™ còn có thể giảm tối đa những chi phí không cần thiết và gánh nặng duy trì.
 • Phân tích dữ liệu nâng cao
  TeraStream BASS™ có thể tạo bảng điều khiển và phân phối nội dung báo cáo dựa trên dữ liệu được thu thập từ IoT để các thông tin cần thiết được gửi đến đúng nơi.