TeraONE Super Query

TeraONE Super Querylà giải pháp hỗ trợ tìm kiếm và khám phá dữ liệu với một quan điểm duy nhất.
TeraONE Super Query là giải pháp tích hợp ảo giúp tổng hợp dữ liệu có ở các nguồn dữ liệu và các kho lưu trữ đa dạng và tra cứu dữ liệu liên quan bằng một kênh tiếp cận duy nhất.

Kiến trúc hệ thống

Tính năng chính

 • Dễ dàng tìm kiếm và khám phá dữ liệu
  Bất kể loại hình/cấu trúc và vị trí của dữ liệu là gì, người sử dụng có thể sử dụng SQL tiêu chuẩn để trích xuất và tích hợp dữ liệu bằng một kênh tiếp cận duy nhất.
 • Tiếp cận dữ liệu đa dạng một cách nhanh chóng và linh hoạt
  Áp dụng in-memory open source Spark Engine để có thể tiếp cận dữ liệu nhanh chóng và linh hoạt từ nhiều kho dữ liệu đa dạng (RDBMS, Hadoop).
 • Đồng bộ hóa siêu dữ liệu ổn định
  Người sử dụng có thể sử dụng dữ liệu đáng tin cậy thông qua Metastore Manager chuyên quản lý riêng biệt siêu dữ liệu của tất cả nguồn dữ liệu.
 • Giảm tối đa tác động vận hành của ứng dụng
  Người sử dụng có thể sử dụng giao diện cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn, quản lý tài nguyên bộ nhớ để giảm tối đa các thay đổi về các ứng dụng hiện có.