Đào tạo

Danh sách chương trình đào tạo

Tiêu đề đào tạo Thời gian đào tạo Đối tượng Nội dung Hình thức Đào tạo miễn phí
Đào tạo thiết kế TeraStream™ 1 ngày
(6 tiếng)
Nhà phát triển DI Thông qua chương trình đào tạo này, các nhà phát triển có thể hiểu khái niệm của TeraStream™ và được đào tạo thực tế về việc trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu như thế nào. Người sử dụng sẽ học quá trình trích xuất và chuyển đổi dữ liệu của DBMS nguồn, sau đó học về phương pháp tải chúng vào DBMS mục tiêu. Ngoài ra, học viên có thể thực hành chuyển đổi theo nhiều phương pháp khác nhau như sắp xếp, tham gia và nhóm hóa trong quá trình chuyển đổi và các chức năng này có thể được thực hiện mà không cần nhấp chuột. 1 lần/tháng/khi có yêu cầu Vui lòng liên hệ với phòng hỗ trợ kỹ thuật của công ty chúng tôi.

Môn học chương trình đào tạo

 Đào tạo thiết kế TeraStream™
Hạng mục chương trình nội dung
Giới thiệu về TeraStream™

Tổng quan về ETCL và giới thiệu đặc điểm của TeraStream

Giới thiệu mối quan hệ giữa dự án và Block

Kết nối máy chủ TeraStream™

Tìm hiểu cách kết nối máy chủ với TeraStream™ Designer

Giải thích từng mục đích và dự án

Giới thiệu và thực hành Unload Block

Phương pháp trích xuất dữ liệu từ DBMS

Loại NUMERIC và phương pháp xử lý dữ liệu LOB

Học về các tính năng khác của Unload Block

Phương pháp kết nối ODBC

Cách kết nối từng DBMS bằng cách sử dụng ODBC

Giới thiệu và thực hành Data Conversion Block

Giải thích chức năng của GSM, Convertor, tham gia, USQL và SCL Block của người sử dụng

Giới thiệu và thực hành Load Block

Phương pháp tải dữ liệu vào DBMS

Parallel Load and DBMS Load Option Explanation

Giới thiệu và thực hành Block khác

Giải thích và thực hành về mệnh lệnh bên ngoài, thực hành dự án, kiểm soát, phân loại và hợp hợp nhất file, Memo Block, thực hiện đặt hẹn

Gải thích tính năng

Giải thích về 100 chức năng nội bộ được cung cấp bởi TeraStream™

Explanation of User-Defined Function and Global Variables/Local Variables

Hỏi đáp

Hỏi đáp về chương trình giáo dục

Yêu cầu về đào tạo:
 support@datastreams.co.kr