Yêu cầu demo

Hỗ trợ khách hàng DataStreams

Datastreams đang phát triển toàn bộ sản phẩm dựa trên giá trị ‘Phải tạo nên môi trường sử dụng sản phẩm thuận tiện và dễ dàng theo quan điểm của người sử dụng’ nhằm cung cấp cho thị trường các sản phẩm có độ hoàn thiện cao. Datastreams đang điều hành chương trình kiểm tra QA có hệ thống và nghiêm ngặt, chương trình đào tạo định kỳ dành cho người sử dụng, trung tâm hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ (tiếng Anh, Nhật, Trung...)...
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhanh chóng của DataStreams
DataStreams cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn và đào tạo và thông tin chương trình hỗ trợ. Ngoài ra, chúng tôi đang xây dựng hệ thống phản hồi chặt chẽ và kết nối nhanh với phòng ban phụ trách để ứng phó nhanh chóng các yêu cầu đa dạng của khách hàng như hỏi đáp về bán hàng, bảo trì sản phẩm, gia hạn giấy phép, thông tin sản phẩm, thông tin tiếp thị...
Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật
DataStreams đang tiến hành kiểm tra sản phẩm định kỳ thông qua một tổ chức chuyên trách. Ngoài ra, DataStreams xử lý lỗi nhanh chóng và trả lời trực tiếp hoặc thông qua đường dây điện thoại về các câu hỏi phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm nhằm giảm tối đa các bất tiện của người sử dụng, đồng thời đang vận hành dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật ổn định nhằm nâng cao độ hoàn thiện của sản phẩm.
Đào tạo và chuyển giao công nghệ
DataStreams cung cấp các chương trình đào tạo định kỳ hàng tháng để nâng cao hiểu biết của khách hàng về sản phẩm và hỗ trợ các loại tài liệu kỹ thuật hướng dẫn về quy trình cài đặt, nâng cấp và di chuyển của từng sản phẩm.
Dịch vụ chuyên nghiệp
DataStreams cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp dành cho những khách hàng cần hỗ trợ trực tiếp về việc cài đặt sản phẩm, cấu hình, ” phân phối hoặc thiết kế ứng dụng.

Yêu cầu demo

Vui lòng điền vào mẫu yêu cầu demo bên dưới nếu bạn cần hỏi đáp về sản phẩm.