Đối tác

Datastreams đã thành lập công ty chi nhánh ở Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam… và đang dần dần mở rộng thị trường ra nước ngoài thông qua hợp tác với các đối tác toàn cầu như doanh nghiệp phát triển ứng dụng, công ty tư vấn công nghệ thông tin, đại lý...

Đối tác toàn cầu

 • Quan hệ hợp tác với nhà cung cấp

 • Quan hệ hợp tác kỹ thuật

 • Quan hệ hợp tác tư vấn

 • Quan hệ đối tác kỹ thuật

 • Quan hệ hợp tác kỹ thuật

 • Quan hệ hợp tác với nhà cung cấp

 • đối tác dịch vụ

Đối tác trong nước

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

 • Quan hệ hợp tác kinh doanh

Liên hệ hợp tác

Datastreams tin rằng cả sự phát triển của chúng tôi và thành công của khách hàng đều nằm trong mối quan hệ đối tác lành mạnh. Các đối tác của Datastreams có thể cải thiện sự phát triển và thực hiện dự án một cách tự động thông qua đào tạo về các thực tiễn, kỹ năng, sản phẩm và giải pháp tốt nhất dựa trên khả năng kinh doanh của họ

Liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ   partners@datastreamsglobal.com